Güncel Piyasa ve Ekonomi Yorumları
Analizler

BRISA 2Ç20 Bilanço Değerlendirmesi

Brisa (BRISA) 2Ç20’de 20.7 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artış yönünde. 2Ç ciroda yıllık bazda %17 düşüş var. Cironun %17 düşmesine rağmen net kardaki %7 artışta, 2C20’de elde edilen kur farkı ve vergi gelirleri etkili oldu.

2Ç’de yıllık ciro %17, brüt satış karı %16, esas faaliyet karı %29 ve FAVÖK aynı dönem için %15 geriledi.  Buna karşın Şirket 2Ç döneminde net borcunu azalmayı ve nakdini artırmayı başardı. Şirketin 2Ç20’de 2.461 mn TL net borç pozisyonu bulunuyor. Net borç /FAVÖK oranı %3.6 seviyesine denk gelmekte. Bu oran geçen döneme kıyasla değişmedi. Şimdilik borç çevirmeyle ilgi bir sorun görünmüyor. Bununla birlikte cari oran 0,93x ve likidite oran 0,70x seviyelerinde bulunuyor. Likidite rasyolarının biraz daha yüksek olmasını tercih ederiz. Ancak bu sonuçlar Şirketin şimdilik bir borç sorunu olduğunu göstermiyor. Nakit değerler ise geçen çeyreğe göre 263 mn TL arttı.

Covid-19 döneminde şirket 22 gün faaliyetlerine ara verdi. Dolayısıyla %17 ciro daralması normal. Daha yüksek bir daralma da gelebilirdi. Ayrıca Şirketin kar marjları geçen yıl aynı döneme göre değişmedi. Ancak geçen çeyreğe göre kıyasladığımızda karlılıkta 8 ila 4 puan arasında azalma var.

6 Aylık Sonuçlar

Brisa ilk altı ayda cirosunu geçen yılın altı ayına göre %3 artırmayı başardı. Aynı dönemde esas faaliyet karı %29 ve FAVÖK %25 arttı. Net kar ise %481 armış oldu. Net karın geçen yıl ilk yarısına kıyasla bu kadar artmasında 2019 yılı ilk çeyreğinin düşük karlılık ve yüksek finansman gideri nedeniyle zarar yazması etkili oldu.

Şirket 2020 ilk yarısında her iki fabrikasında toplam 4.7 milyon adet lastik üretimi yaptı. Üretim geçen yıl aynı döneminin %15,7 altında. Üretim miktarı ton bazında ise %11,1 azaldı. Bunda en önemli etken İzmit ve Aksaray fabrikalarının düşük kapasite ile çalışması oldu. Aynı dönemler kıyaslandığında İzmit fabrikası %14 kapasite düşüğü ile Aksaray fabrikası ise geçen yıla kıyasla %29 düşük kapasiteyle çalıştı. Pandemi süresinde 22 gün üretime ara veren bir Şirket için bu rakamlar normal.

Pazar payını korudu

Şirket,  Avrupa pazarında salgın nedeniyle daralmaya karşın, bazı bölgelerde pazar payını artırmayı başardı. Lassa’nın Avrupa’da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, İspanya, Makedonya ve Letonya oldu. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Azerbaycan, Belarus, Ürdün, Suudi Arabistan, Cezayir ve Tunus geçen seneye göre pazar payı artışı olan ülkeler. Lassa’nın pazara kıyasla en iyi performans kaydettiği bölge Kuzey Afrika oldu.

Yurt dışı satışlardaki daralma hissedildi

Yılın ilk yarısında adet bazında yurt içi satışlar %5,3 artmasına karşın yurt dışı satışlar 28,7 daraldı. Böylelikle İlk altı ayda adet bazında toplam satışlar %12,3 daralmış oldu. Ton bazında aynı dönem için baktığımızda yurt içinde %7,9 satış, yurt dışında ise 28,1 daralma var. Toplam ton bazında satış geçen yılının ilk altı ayına göre %7,4 daraldı. 2020 ilk yarısında, Lassa cirosal olarak %13 oranında, adetsel olarak %22 oranında azalma kaydetti.

Alt kırılımda, iç piyasa adet satışlarında orijinal ekipman %12,8 oranında düştü. Buna karşın yenileme tarafında %10,6’lık artışla 6A20 döneminde %5,3 tonaj satışı arttı. OE ve yenileme lastik pazarında, 2020 yıl sonunda geçen yıla göre %7 daralma beklentisi bulunuyor. Bu beklenti ilerleyen dönemdeki satışlara bağlı olarak değişebilir.

Özetle, mevcut koşullarda yurt dışındaki daralma Şirket finansallarına net bir şekilde yansımış görünüyor. 3Ç dönemde otomotiv satışlarının hızlanması beklentisiyle yurt içinin katkısı daha da artabilir. İhraç tarafını izlemeye devam edeceğiz.

Değerlendirme;

Brisa sonuçlarını nötr olarak karşılıyoruz. 2Ç20’de faaliyetlerde normal olarak düşüş olsa da yılın ilk yarısını geçen yılın yukarısında tamamlamış olması pozitif. Şirket düşüşlere karşı dirençli görünüyor. Endekse paralel getiri getiren Brisa için endeksin durumunu izlemekte fayda var. 3Ç’de gerek yurt içi gerek yurt dışı otomotiv sektöründe toparlanma beklentisi sürüyor. Ancak pandemi süreci tam olarak atlatılmış değil. Dolayısıyla sektör için belirsizlik sürüyor. Şimdilik rakamların o kadar da korkutucu olmadığını izliyoruz. Özellikle ihracat tarafında çözülme olması halinde cirodaki artışı daha net görebiliriz. Brisa için bir hedef fiyat çalışması yapmadık. Şirketin çarpanlarını dikkate aldığımızda görece iskontolu olduğunu söylemek mümkün. Brisa teknik olarak 22 ve 50 haftalık ortalamalarına doğru sert bir düzeltme yaptı. Brisa’nın nümüzdeki günlerde 11,85 üzerine yerleşmesi halinde tekrar 13,30’lara doğru yükselmesi beklenebilir.