Güncel Piyasa ve Ekonomi Yorumları
Analizler

Cari açık 2.6 milyar $’a yükseldi

Şubat ayı cari ödemeler dengesi 2.610 mn $ açık yönünde geldi. Beklenti 2.580 mn $ açık yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında beklentiye hemen hemen paralel bir verinin geldiğinden bahsetmek mümkün. Bunda turizm gelirlerindeki bozulma ve dış ticaret açığı etkili olmuş görünüyor. Bunun sonucunda cari işlemler dengesi yılı 37.786 mn $ cari açıkla tamamlamış oldu.

Şubat ayında Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 mn $ oldu. Portföy yatırımları 273 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Bunda yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları etkili olmuş görünüyor. Ancak Mart ve nisan aylarında hem hisse senedi hem de tahvillerdeki çıkış sürdüğünden önümüzdeki dönemde portföy girişlerinin sınırlı kaldığını ve çıkışların ön planda olacağını izleyebiliriz. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 439 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.375 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Şubat ayını finanse edebildik. Genel finansman hesabını özetlersek, 714 mn $’lık doğrudan yatırım girişine, 273 mn $ portföy girişini ve  666 mn $’lık diğer yatırımlardaki giriş eklendiğinde 1653 mn $ fazla verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 1.883 mn $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 3.536 mn $’lık bir finansman fazlamız oluşuyor. Buna cari hesaptan gelen 2.610 mn $ açığı çıkardığımızda ulaşılan yaklaşık 926 mn $ döviz fazlasını TCMB resmi rezervlerine ekledik.

Resmi rezervlerden kullanmadık. Ancak! 2020 yılının ilk iki ayında resmi rezervlere 66 mn $ giriş olmuştu. 2021 yılının ilk iki ayında 4.4 milyar $ resmi rezervlere eklemeyi başardık. Bu açıdan bakıldığında yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı söylemek mümkün. Ancak cari açıktaki artışının sürdüğü ve cari açığı finanse etmekte zorlanabileceğimiz ortam devam edebilir. Bu da resmi rezervlere daha fazla ihtiyaç duymamıza neden olabilir.

Turizm sezonu cari açıkta belirleyici olacak. Almanya Türkiye’yi riskli ülkeler arasında konumlarken, Rusya’nın Türkiye’ye uçak seferlerini teke indirmesi önümüzdeki süreçte turizm gelirleri üzerinde olumsuz etkisini hissettirebilir. Döviz gelmesi açısından turizm gelirleri önemli bir kalem olurken, bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Mart ayında 4,7 milyar $ dış ticaret açığının açıkladığı dikkate alındığında önümüzdeki ay cari ödemeler dengesindeki açığın artması beklenebilir.