Güncel Piyasa ve Ekonomi Yorumları
Makaleler

Ocak’tan sonra ilk portföy yatırımı Ekim’de geldi

Ekim ayını yansıtan cari işlemler dengesi 2 Milyar 770 Milyon $ fazla olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ekim ayında 2 Milyar 550 Milyon $ fazla gelmesi yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında piyasa beklentisinden iyi bir veri olduğu söylenebilir. Bu veriye tarihin en yüksek cari fazlası denilebilir. 2017 Ocak – Ekim döneminde 35.1 Milyar $ cari açığımız 2018 yılı Ocak – Ekim döneminde 27.1 Milyar $ açığa geriledi. Bununla birlikte yıllık cari işlemler dengesi 2018 yılına 51.6 milyar $ açıkla başlamasına karşın ekim ayında 39.4 Milyar $’a geriledi.

Mevcut piyasa koşulları ve iç talepteki gerilemenin etkisiyle kasım ayında da cari işlemler dengesinin fazla olarak açıklanmasını beklemekteyiz. Bununla birlikte dün yayımlanan TCMB beklenti anketinde yıl sonu cari işlemler dengesi -36.7 Milyar $’dan -33.3 Milyar $’a geriledi. Biz ise yıl sonunda cari işlemler dengesinin 30 Milyar $’ın altında tamamlayabileceğini öngörüyoruz.

Ekim ayı verisinde yine turizm gelirlerindeki artışın ve dış ticaret dengesinin katkısının yüksek olduğundan bahsetmek mümkün. İthalattaki hızlı gerileme ve ihracattaki güçlü duruşun devam etmesi Ekim ayı cari işlerle dengesinin yüksek gelmesini destekledi. Buna karşın İthalattaki daralmasının verdiği dezavantajlar var. Net ihracattan oldukça yüksek bir katkı gelirken iç talebin daraldığı bir ortamdayız. İthalatın bu denli sert daraldığı bir ortamda önümüzdeki günlerde ihracata da olumsuz etkilemesi beklenebilir. Söz konusu durum önümüzdeki günlerde cari işlemler dengesindeki dengeleri bozabilir.

Ocak’tan sonra ilk portföy yatırımı Ekim’de geldi

Verinin detayında doğrudan yatırımlardan 699 Milyon $ giriş olmuş. Ocak – Ekim ayında toplam yaklaşık 6 milyar $ doğrudan yatırımlardan giriş olmuş. Şubat ayı haricinde yılın genelinde doğrudan yatırımlardan giriş olduğunu belirtmekte fayda var. Yıllık olarak 6.8 Milyar $ doğrudan yatırım gerçekleşmiş.

Portföy yatırımlarında 491 Milyon $ giriş oldu. Ekim ayı, Ocak ayından sonra portföy girişi aldığımız ilk ay olarak gerçekleşti. Ocak ayında 5 Milyar $ yüksek portföy girişi olmasına karşın Ocak –Ekim 2018 döneminde 3.1 Milyar $ portföy çıkışı gerçekleşmiş. Yıllık olarak ise 4 Milyar $ portföy çıkışı olduğunu görüyoruz. Diğer yatırımlarda ise 2.6 Milyar $ çıkış olmuş. Net hata noksandan ise 355 milyon $ eklenmiş. Önümüze çıkan tabloda cari fazlayla birlikte Merkez Bankasına 1.7 Milyar $ eklemişiz.

Genel finansman hesabını özetlersek, 699 milyon $’lık doğrudan yatırım girişinden, 491 milyon $ portföy girişini ve 2.6 milyar $’lık diğer yatırımlardan giderleri çıkardığımızda 1,4 Milyar $ açık verdiğimiz dikkat çekiyor. Bundan 355 milyon $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 1 Milyar $’’lık bir finansman açığımız oluşmuş görünüyor. Buna cari hesaptan gelen 2.770 milyon $ eklediğimizde arta kalan 1.713 Milyon $ döviz fazlasını TCMB rezervlerine eklemişiz.

Veri ekonomideki yavaşlamaya dikkat çekmesi açısından borsa için çok etkili bir veri değil. Hemen hemen beklentiler dahilinde olması açısından da Türk Lirasına ekstra bir olumlu etki yaratmasını beklemiyoruz. Şu ana dek olan işlemlerde bu düşüncemizi doğruluyor.